KURSY I SZKOLENIA JĘZYKA MIGOWEGO, TŁUMACZENIA

Alternative flash content

Requirements

Udział Firmy w projektach

 

Udział Firmy "GEST"- Małgorzata Wasilewska w projektach finansowanych z funduszy europejskich:

 

2012 – 2013  Projekt EFS „ Akademia Przyszłości” Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia - ZDZ Poznań – tłumacz języka migowego.

 

2011 – 2012  Projekt EFS „Perspektywy”  Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kaliskiego i powiatu m.Kalisz – ZDZ Poznań. Tłumacz języka migowego. 

 

2007- 2013  Projekt finansowany z EFS „4kroki” POKL „Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy” – tłumacz języka migowego.

 

2010- 2012  Projekt finansowany z funduszy europejskich, PCPR Kalisz „Bądź razem”, POKL VII, tłumacz języka migowego.

 

2011  OCWP Ostrów Wlkp. EFES POKL VII „Kwalifikacja na wysokim standardzie” –wykładowca języka migowego.

 

2010   Projekt finansowany z funduszy europejskich PCPR Ostrów Wlkp. „Twoja Szansa” POKL VII 7.1.2  - tłumacz języka migowego, wykładowca migowego.

Strona ta wykorzystuje pliki Cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.